Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor
Utbildningsdagar i värdegrundsfrågor och "möten med människor"

“Hur gör jag för att få Axel att uttrycka sina önskemål?”
“Hur ska vi individualisera för just Elsa?”
“Hur ska vi få samarbetet med öppenvårdsmottagningen att fungera?”
"Hur får jag tillbaka min arbetsglädje?"
"Hur samarbetar vi på bästa sätt?"

Vår sociallagstiftning är tydlig med vilka värderingar som ska styra omsorgsarbetet. Dock är det inte alltid solklart hur man ska förhålla sig i den enskilda situationen. Etiska dilemman uppstår alltid när man möter människor i beroendeförhållanden. Därför är det av största vikt att man som personal ges tillfälle att med sina arbetskamrater samtala om möten med brukare utifrån ett etiskt perspektiv. Inom äldreomsorgen ger den nationella värdegrunden (2011) extra prioritet åt dessa frågor.

Arbetet kan ske under en eller några utbildningsdagar för att vid senare tillfälle följas upp. Det kan också ske i form av regelbunden grupphandledning.

Exempel på teman:

  • Samtal i vardagsarbetet - att komma längre.
  • Hur fördjupar vi dialogen med den vi hjälper? Hur lyssnar vi in verkliga behov?
  • Efter utvecklingsarbetet - hur håller vi ångan uppe?
  • Hur ökar vi våra brukares värdighet och välbefinnande - varje dag?
  • Att vara medarbetare på vårt boende - vad innebär det?

Samtliga utbildningar skräddarsys utifrån tid, fokus och upplägg. Teori koppas till egna erfarenheter och upplevelser.


Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133