Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor
Exempel på uppdrag 2008–2020

Motivations/utbildningsprogram om salutogent synsätt/socialt innehåll i olika kommuner i Östergötland

Universitetet i Linköping, läkarprogrammet/Region Östergötland – pågående handledaruppdrag för läkarstuderande som tränar samtal med patienter på vårdcentral, samt undervisning och handledning på kompletteringsutbildning för utomeuropeiska läkare

Grupphandledning inom olika omsorgsverksamheter, till exempel daglig verksamhet, stödboende för personer med dubbeldiagnos (missbruk + psykos) och hemtjänst

Kommunal vuxenutbildning – undervisning, studiedagar för lärargrupper, handledning för lärare på dåvarande Omvårdnadsprogrammet, upplägg av validering/utbildning för äldreomsorgs- och barnomsorgspersonal

Aktuellt 2020–2021

Företaget ansvarar och genomför för olika yrkeshögskolekurser på TUC, exempelvis ”Metoder i arbetet med personer med demens” och ”Kulturella aspekter på sjukdom och död”

Introduktion och samtalsutbildning för utländska läkare som går en ettårig kompletteringsutbildning på universitetet i Linköping

Fortsatt samarbete med Gothia Fortbildning AB med bland annat ansvar för tidningens Äldreomsorgs reflektionsfrågor i varje nummer


Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133