Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor
Exempel på uppdrag 2008–2018

Motivations/utbildningsprogram om salutogent synsätt/socialt innehåll i olika kommuner i Östergötland

Universitetet i Linköping, läkarprogrammet/Region Östergötland – pågående handledaruppdrag för läkarstuderande som tränar samtal med patienter på vårdcentral, samt undervisning och handledning på kompletteringsutbildning för utomeuropeiska läkare

Grupphandledning inom olika omsorgsverksamheter, till exempel daglig verksamhet, stödboende för personer med dubbeldiagnos (missbruk + psykos) och hemtjänst

Kommunal vuxenutbildning – undervisning, studiedagar för lärargrupper, handledning för lärare på dåvarande Omvårdnadsprogrammet, upplägg av validering/utbildning för äldreomsorgs- och barnomsorgspersonal

Gothia Fortbildning AB - föreläsningsuppdrag samt författaruppdrag för Tidningen Äldreomsorg

Utbildning av psykiatriombud inom hemtjänst i nätverksgrupper med personal från fyra östgötakommuner

Grundutbildning för personal på boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Utbildning av värdegrundsledare inom äldreomsorg utifrån Socialstyrelsens vägledningsmaterial


Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133