Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor

Jag arbetar som grupphandledare till personal inom verksamhetsområden som riktar sig mot människors livssituation, t.ex. vård/omsorg och psykosocialt arbete. Genomgången grupphandledarutbildning, på systemteoretisk och salutorgen grund, och praktisk erfarenhet finns. Läs mer om hur jag ser på grupphandledning under rubriken Ambition och grundsyn.

Vad är grupphandledning?

“Grupphandledning med yrkesverksamma är en förändringsprocess med syfte att tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens. De handleddes yrkeskunnande ökas, breddas och fördjupas så att klienten får god behandling och service. Det är ett gemensamt kvalitetssäkrande arbete som sker regelbundet med en utifrån kommande handledare.” (Pertoft/Larsen, Liber 2003)

Vilka grupper kan ha grupphandledning?

Hemtjänstpersonal, personal på olika gruppboenden och öppna verksamheter, arbetsledare inom vård/omsorg, socialsekreterare, familjehemsföräldrar, utredningspersonal inom FK...

Exempel på uppdrag som grupphandledare

  • Personalgrupper på boende för brukare med dubbeldiagnostik
  • Personalgrupper på äldreboenden och hemtjänst
  • Enhetschefer
  • Personalgrupper inom kommunala socialpsykiatriska verksamheter
  • Personliga assistenter
  • Utbildningsgrupper på universitetets läkarprogram som regelbundet tränar samtal och förhållningssätt i mötet med patienter på vårdcentral

Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133