Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor
  • Boken Kulturkrockar i äldreomsorgen (NY april 2019!)

    När Mohammads brukare tackar nej till hjälp av honom pga hudfärg? När Lena inte längre orkar introducera nya vikarier med bristande utbildning och språkkunskaper? När Nermin tycker att hans mamma ska bli mer bortskämd av sin personal?
    Utifrån tretton fallbeskrivningar av kulturrelaterade situationer görs analyser för att förstå vad som händer och ett antal förslag på framkomliga sätt att jobba vidare med dem ges. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor.
    Jag och bokens andra författare Minna Forsell anser att dessa aktuella frågor måste lyftas och belysas. Alla har att vinna på en välfungerande mångkulturell äldreomsorg där både personal och äldre känner sig respekterade och förstådda.

  • Boken Samtal för ökad arbetsglädje handlar om hur ökad samtalsmedvetenhet bidrar till ökad arbetsglädje och en mer värdegrundsbaserad äldreomsorg. Den innehåller ett antal dialoger och fallbeskrivningar kopplade till teori om värdegrund och samtalsteknik. Boken är slut på förlaget men kan köpas direkt från Lärforum för 150 kr exkl. frakt.

  • Boken Äldreomsorgens värdegrund - handbok i vardagen av Monika Forsman (Gothia Fortbildning AB, 2014) är slut på förlaget men kan köpas direkt från Lärforum för 150 kr exkl. frakt.

  • Även fortbildningshäftet Samtal i vardagsarbetet av Monika Forsman (Gothia Fortbildning AB, 2012) finns till försäljning för 99 kr exkl. frakt från Lärforum.

Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133